Kabel we kran

 • Kabel senagaty üçin Morteng önümleri

  Kabel senagaty üçin Morteng önümleri

  Morteng Slip halka ulgamy we sim we kabel enjamlary üçin

  Customöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary berip bileris.Dünýädäki kabel enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda tejribeli inersenerler we dizaýn toparymyz bar, olar dünýä marka öndürijileriniň önümleriň we bölekleriň talaplaryny kanagatlandyrmagy üçin bütin ýyl.Önümlerimiz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we önümlerimiz halkara sertifikatyndan geçdi.

 • Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin

  Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin

  Uglerod çotgalary, çotgalar we kollektor halkalary üçin ygtybarly hyzmat hyzmatdaşy ”

  “Morteng Information Technology Co., Ltd.”, Şanhaýyň Jiading New City ýokary tehnologiýaly akylly köpçülikleýin önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Hytaý;“Morteng” integral süýşüriji halka ulgamy portal kranlary, kenar kranlaryny, kenar köprü kranlaryny, gämi düşürijileri, gämi ýükleýjileri, gämi duralgalaryny we gaýtadan işleýjileri we port kenaryndaky elektrik enjamlaryny öz içine alýan köp sanly kran maşynlarynda we pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Windel ýyldyrym ýyldyrym çotgasynyň eýesi MTS160320H037D

  Windel ýyldyrym ýyldyrym çotgasynyň eýesi MTS160320H037D

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Marka ady:Morteng

  Model belgisi:MTS160320H037D

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin ýyldyrym we toprak çotgasy

  Siemens, Gamesa, GE, Suzlon, Nordex we ş.m. ýaly dürli turbinaly generator üçin elýeterli umumy ýyldyrym we toprak çotgasy.