Windel güýji esasy uglerod çotgasy CT67

Gysga düşündiriş:

Baha:CT67

Ölçegi:20X 40X 42mm

Part belgisi:MDFD-C200400-142

Applikation: Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

img5
img1
img21
img31

Uglerod çotgasynyň görnüşi we ululygy

Surat çekmek .ok

Baha

A

B

C

D

E

R

MDFD-C200400-138-01

CT53

20

40

100

205

8.5

R150

MDFD-C200400-138-02

CT53

20

40

100

205

8.5

R160

MDFD-C200400-141-06

CT53

20

40

42

125

6.5

R120

MDFD-C200400-142

CT67

20

40

42

100

6.5

R120

MDFD-C200400-142-08

CT55

20

40

50

140

8.5

R130

MDFD-C200400-142-10

CT55

20

40

42

120

8.5

R160

Dizaýn we ýöriteleşdirilen hyzmat

Hytaýda elektrik uglerod çotgalaryny we süýşüriji halka ulgamlaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde Morteng professional tehnologiýa we baý hyzmat tejribesini toplady.Biz diňe bir milli we önümçilik ülňülerine laýyklykda müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän standart bölekleri öndürip bilmeris, eýsem müşderiniň senagatyna we amaly talaplaryna laýyklykda özleşdirilen önümleri we hyzmatlary öz wagtynda hödürläp bileris, müşderileri kanagatlandyrýan önümleri dizaýn we öndürip bileris.Morteng müşderiniň isleglerini doly kanagatlandyryp biler we müşderilere ajaýyp çözgüt hödürläp biler.

img11

Çotga görnüşleri

img6

Uglerod çotgalarymyz ähli talaplara laýyk gelýär

Komponentlerimize bildirilýän talaplar köpdür: Bir tarapdan, uzak ömri, hereketlendirijiniň netijeliligi mümkin boldugyça ýokary bolmaly
Bize goýlan talaplary dürli materiallar, iň häzirki zaman önümçilik prosesleri we ajaýyp nou-hau bilen çözýäris.Currentokary tok dykyzlygy, yrgyldylar, tozan öndürmek, ýokary tizlik ýa-da amatsyz howa şertleri bilen hem komponentlerimiziň ygtybarly işine bil baglap bilersiňiz.Mundan başga-da, olary doly ýygnalan modullar hökmünde size hödürläp bileris - bu wagt we çykdajy nukdaýnazaryndan ýygnagyňyzy hasam optimallaşdyrar.Sebäbi önümi optimizirlemekden başga-da, siziň üçin çykdajylaryň netijeliligine hemişe üns berýäris: Mehaniki gaýtadan işlemegi talap etmeýän aýratyn amatly basyş prosesi ulanyp, köp uglerod çotgalarymyzy öndürip bileris.

Sahypada gözden geçirmek, hyzmat etmek we üýtgetmek

Bejeriş, amallara baha bermek, öňünden aýdylýan tehniki hyzmat ýa-da maşyn täzeden gurmak zerur bolsa-da, Mortengiň müşderilere gönükdirilen hyzmat topary, ulgamyň has köp ulanylmagyny, enjamlaryň ömrüniň uzak bolmagyny we tehniki hyzmatyň talaplaryny azaltmagy üçin çalt jogap berip biler.Siteerdäki hyzmat topary, milli, sebitleýin we ýerli hyzmat merkezleriniň ulgamy arkaly tehniki goldaw we ömri siklini goldamak hyzmatlaryny berýän ökde inersenerlerden, tehniklerden we pudak hünärmenlerinden ybarat.

img10

Synag enjamlary we mümkinçilikleri

“Morteng International Limited” synag merkezi 2012-nji ýylda döredilip, meýdany 800 inedördül metr bolup, milli CNAS barlaghanasynyň gözden geçirişinden geçdi, alty bölümi bar: Fizika barlaghanasy, daşky gurşaw barlaghanasy, uglerod çotgasy geýim laboratoriýasy, mehaniki hereket laboratoriýasy, CMM Gözleg maşyn otagy, aragatnaşyk laboratoriýa, uly tok giriş we süýşmek halkasy simulýasiýa laboratoriýasy, synag merkeziniň maýa goýum gymmaty 10 million, her dürli esasy synag gurallary we enjamlary 50-den gowrak, uglerod önümleriniň we materiallarynyň ösüşini we ýel energiýasy önümleriniň ygtybarlylygyny doly goldaýar. we Hytaýda birinji derejeli hünär laboratoriýasy we gözleg platformasyny gurmak.

img9

Energetika Gamburg, Awea ýel güýji , ABŞ, Hytaý halkara kabel we sim sergisi;Hytaý ýel energiýasy;we ş.m. Şeýle hem sergi arkaly käbir ýokary hilli we durnukly müşderileri gazandyk.

img8
img7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň