Iň soňky önümlerimiz

 • Suzlon ýel turbinalary üçin ýerüsti uglerod çotgasy RS93 / EH7U

  Zemin uglerod ...

  Baha:RS93 / EH7U

  Ölçegi:12.5X 25X 64mm

  Part belgisi:MDFD-R125250-134-29

  Applikation: Gtegelekýel energiýasy generatory üçin çotga

 • Windel güýji esasy uglerod çotgasy CT67

  Windel güýji esasy C ...

  Baha:CT67

  Ölçegi:20X 40X 42mm

  Part belgisi:MDFD-C200400-142

  Applikation: Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

 • GE Suzlon Siemens Nordex turbinasy üçin esasy uglerod çotgasy CT53

  Esasy uglerod çotgasy ...

  Baha:CT53

  Önümçilikr:Morteng

  Ölçegi:20X 40X 100 mm

  Part belgisi:MDFD-C200400-138-01

  Applikation: Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

  Täze materialymyz CT53 uglerod çotgalary esasy modellerde, mysal üçin Goldwind, Envision, Mingyang we CRRC-de giňden ulanylýar we Hytaýda ilkinji bazar paýy bilen iň köp satylýan önüm.

 • Windel ýyldyrym ýyldyrym çotgasynyň eýesi MTS160320H037D

  Windel güýji ýyldyrym ...

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Marka ady:Morteng

  Model belgisi:MTS160320H037D

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin ýyldyrym we toprak çotgasy

  Siemens, Gamesa, GE, Suzlon, Nordex we ş.m. ýaly dürli turbinaly generator üçin elýeterli umumy ýyldyrym we toprak çotgasy.

 • Windeliň güýji süýşmek halkasy - Vestalar üçin 2.2 MWt

  Windel güýji süýşmesi R ...

  Material:Bürünç

  Öndüriji:Morteng

  Bölüm belgisi:MTA10003567-01

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:“Vestas” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy

 • Windeliň güýji süýşýän halkasy - Süýşýän halka westalary

  Windel güýji süýşmesi R ...

  Material: Bürünç

  Önümçilikr: Morteng

  Part belgisi: MTA11903412

  Gelip çykan ýeri: China

  Applikation: “Vestas” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy

 • Windel turbinaly generator Slip halkasy Suzlon

  Windel turbina geni ...

  Material:Poslamaýan polat

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:239 X 79 X 252

  Bölüm belgisi:MTA11903412

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Suzlon üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy

 • Kuwwatly aýlaw halkasy - Süýüm halkasy Indar

  Kuwwatly aýlaw halkasy —...

  Material:Poslamaýan polat / Bürünç

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:330 X 160 X 455

  Bölüm belgisi:MTA15903708

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Indar üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy

 • Güýçli aýlaw halkasy - Süýşük halkasy

  Kuwwatly aýlaw halkasy —...

  Material:Poslamaýan polat / Bürünç

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:239 X 79 X 252

  Bölüm belgisi:MTA07904155

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:“Gamesa” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy

 • Windel elektrik elektrik çukury Hytaý

  Windel elektrik ...

  Baha:Elektrik süýşmesi

  Bölüm belgisi:MTF25026267

  Aragatnaşyk usuly Altyn simler / çotgalar

  Arza:deňiz / Deňiz / senagat / ýel / umman maşynlary we ş.m. üçin elektrik süýşmek halkasy.

  Signal geçiriş kanaly:kümüş çotga kontaktyny ulanyň, berk ygtybarlylyk, signal ýitgisi ýok.Optiki süýüm signallaryny (FORJ), CAN-BUS, Ethernet, Profibus, RS485 we beýleki aragatnaşyk signallaryny iberip biler.

  Elektrik geçiriji kanal:mis garyndy blok çotgasynyň kontaktyny, berk ygtybarlylygyny, uzak ömrüni we güýçli ýük göterijiligini ulanyp, ýokary tok üçin amatly.

 • Windel güýji toprakly uglerod çotgalary

  Windel güýji ...

  Baha:CTG5

  Önümçilikr:Morteng

  Ölçegi:10x16x96 mm

  Part belgisi:MDK01-C100160-100

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Applikation: Zeminli uglerod çotgasy ýel energiýasy generatory

  TheCTG5 uglerod çotgasy, import edilýän ýokary derejeli materialdyr.Şankyň C40Z3 materialyna meňzeýär.Sement zawodlarynda, lokomotiwlerde, kabel enjamlarynda we beýleki hereketlendirijilerde giňden ulanylýar.Içerki bazar paýy birinji, müşderiniň abraýy gowy.

 • Vestas esasy güýç çotgasy MK8 / MK10 CTG5-18 * 42 * 85

  Vestas esasy güýç ...

  Baha:CTG5

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:18X42X85mm

  Bölüm belgisi:MDT07-C180420-080

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

 • Windel güýji ýerüsti uglerod çotgalary satylýar

  Windel güýji ...

  Baha:CA70

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:21X18X80mm

  Bölüm belgisi:MDT02-C180210-028

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

  Turbina modeli:Vestas V80 2MW-MK0-6

 • Vestas çotgasy 753246 - CA70-16 * 42 * 45

  Vestas çotgasy 7532 ...

  Baha:CA70

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:42X16X45mm,

  Bölüm belgisi:MDT06-R160420-287-03

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

 • Windel öndüriji ýyldyrym uglerod çotgasy öndürijisi

  Windel öndüriji Li ...

  Baha:CM90S

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:25x32x64 mm

  Bölüm belgisi:MDT09-C250320-028

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Ningyldyrym uglerod çotgasy ýel energiýasy generatory

 • Windel güýji toprak uglerod çotgasy

  Windel güýji ...

  Baha:ET54

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:8X20X64

  Bölüm belgisi:MDFD-E125250-211

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Windel energiýasy generatory üçin ýerüsti uglerod çotgasy

 • Satuw üçin ýokary hilli uglerod çotgasy saklaýjy ýygnagy

  Qualityokary hilli karb ...

  Baha:C237

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:180 × 130 mm

  Bölüm belgisi:MTS180130C237

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Çotga saklaýjy ýygnagy

  Windel energiýasy we senagat pudaklarynda kiçi daşky diametri we pes çyzykly tizlikli halkalar üçin amatly.

 • Qualityokary hilli ýel generatory Çotga saklaýjy ýygnagy C274

  Qualityokary hilli ýel ...

  Baha:C274

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:280 × 280 mm

  Bölüm belgisi:MTS280280C274

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Çotga saklaýjy ýygnagyň ýel güýji Slip Ring

 • “Vestas” toprak çotgasy eýesi 753347

  Vestas meýdançasy ...

  Baha:753347

  Önümçilikr:Morteng

  Ölçegi:24x47.5mm

  Part belgisi:753347

  Gelip çykan ýeri:C.hina

  Applikation: VestasZemin çotgasy

  Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.Silikon bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.Uglerod çotgasyny, ýönekeý görnüşini düzeltmek üçin bahary ulanmak.

 • Qualityokary hilli ýel generatory Esasy çotga saklaýjy 20 * 40

  Qualityokary hilli ýel ...

  Baha:H022

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:20 × 40 mm

  Bölüm belgisi:MTS200400H022

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Esasy çotga saklaýjy ýel energiýasy generatory

  Bu çotga saklaýjy, ululygy 20x40mm bolan ýel turbinasynyň esasy uglerod çotgasydyr.Çotga eýelerini öndürmekde we ulanmakda baý tejribesi bolan Mortengiň hünärmenler topary tarapyndan taslanyldy we işlenip düzüldi.Kömürturşy çotgasynyň çalşylmagyny işjeňleşdirip bilýän, dürli çylşyrymly iş şertlerine uýgunlaşyp bilýän we müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda has gowy umumy çözgütleri sazlap bilýän uglerod çotgasy geýýän duýduryş enjamy bar.

 • Windel öndüriji ýyldyrym çotgasy eýesi Hytaý

  Windel öndüriji Li ...

  Baha:H005D

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:25 × 32 mm

  Bölüm belgisi:MTJ250320H005D

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Ningyldyrym çotgasynyň eýesi Turbina generatory

 • Zemin çotgasy eýesi R057-02

  Zemin çotgasy H ...

  Baha:R057-02

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:12,5 × 25 mm

  Bölüm belgisi:MTS125250R057-02

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Zemin çotgasy ýel energiýasy generatory

  Bu R057 gyrgyç çotgasynyň eýesi, ýel energiýasy öndürijiler üçin adaty ýer çotgasydyr!Ululygy 12.5x25mm.Geçiriji tok toprak toguny üçin!Adaty gabat gelýän uglerod çotgasy ET54, RS93 / EH7U ýarym kümüş we ýarym uglerod çotgasy.

 • Kabel enjamlarynyň süýşmek halkasy

  Kabel enjamlary S ...

  Material giriş we saýlama Adatça, orderi bolanda köp faktorlara üns bermelidiris ...
 • Uglerod çotgasy J204 Hytaýda

  Uglerod çotgasy J204 ...

  Baha:J204

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:25X32X60mm

  Bölüm belgisi:MDT09-C250320-110-10

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Senagat uglerod çotgasy

 • ET900 çotgasy - Nebit buraw desgalary

  ET900 çotgasy- Nebit ...

  Baha:ET900

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:2X (9.5X38.1X64,25) mm

  Bölüm belgisi:MDT06-S095381-069

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Nebit senagat uglerod çotgasy

 • Senagat yzygiderli basyş çeşmeleri

  Senagat Consta ...

  Material: Poslamaýan polat

  Ölçegi: Düzülip bilner

  Arza: Umumy senagat

 • Senagat ýygnalan aýlaw halkasy

  Senagat Assambleýasy ...

  Material: Bürünç

  Ölçegi: Düzülip bilner

  Arza: Umumy senagat

 • Slip Ring OEM öndüriji Hytaý

  Süýüm halka OEM adam ...

  Material: Bürünç

  Ölçegi: Düzülip bilner

  Arza: Umumy senagat

 • Senagat ýokary hilli uglerod bilen aragatnaşyk

  Senagat ýokary Q ...

  Önümçilikr:Morteng

  Ölçegi:85X120X12mm

  Part belgisi:MTG850120-071

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Applikation: Lukman hekim

 • Çotga öndürijiler

  Öndürijiler ...

  Baha:J196I

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:2X (37.5X42X65) mm

  Bölüm belgisi:MDQT-J375420-179-07

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Senagat uglerod çotgasy

 • Satmak üçin EA45 çotgasy

  Satmak üçin EA45 çotgasy

  Baha:EA45

  Önümçilikr:Morteng

  Ölçegi:16X32X40mm

  Part belgisi:MDK01-E160320-056-06

  Applikation: Senagat uglerod çotgasy

 • Elektrikli hereketlendiriji üçin uglerod çotgasy

  Uglerod çotgasy ...

  Material:Mis / poslamaýan polat

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:12.8 X 22.3

  Bölüm belgisi:MTS200320X016

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Süýüm halkasyny ulanmak üçin uglerod çotgasynyň saklaýjy ýygnagy

  Uglerod çotgasy ...

  Material:Mis / poslamaýan polat

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:20 X 32

  Bölüm belgisi:MTS200320X016

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Hytaýda çotga saklaýjynyň öndürijileri

  Öndürijiler ...

  Material: Mis / poslamaýan polat

  Önümçilikr: Morteng

  Ölçegi: 20 X 32

  Part belgisi: MTS200320S022

  Gelip çykan ýeri: China

  Applikation: Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Süýüm halkasy üçin uglerod çotgasy saklaýjy

  Uglerod çotgasy ...

  Material:Mis / poslamaýan polat

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:12.5 X 25

  Bölüm belgisi:MTS125250R102

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Uglerod çotgasynyň eýesi Hytaýda öndüriji OEM

  Uglerod çotgasy ...

  Material:Mis / poslamaýan polat

  Öndüriji:Morteng

  Ölçegi:25 X 30

  Bölüm belgisi:MTS250300H119

  Gelip çykan ýeri:Hytaý

  Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen çotga eýesi

  Qualityokary hilli sarp ...

  Material: Mis / poslamaýan polat

  Önümçilikr: Morteng

  Ölçegi: 38.2 X 19.1

  Part belgisi: MTS382191F178

  Gelip çykan ýeri: China

  Applikation: Umumy senagat üçin çotga eýesi

 • Morteng Slip halka ulgamy we kran we aýlaw maşynlary üçin

  Morteng Slip halka ...

  Uglerod çotgalary, çotgalar we kollektor halkalary üçin ygtybarly hyzmat hyzmatdaşy ”

  “Morteng Information Technology Co., Ltd.”, Şanhaýyň Jiading New City ýokary tehnologiýaly akylly köpçülikleýin önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Hytaý;“Morteng” integral süýşüriji halka ulgamy portal kranlary, kenar kranlaryny, kenar köprü kranlaryny, gämi düşürijileri, gämi ýükleýjileri, gämi duralgalaryny we gaýtadan işleýjileri we port kenaryndaky elektrik enjamlaryny öz içine alýan köp sanly kran maşynlarynda we pudaklarynda giňden ulanylýar.

 • Kabel senagaty üçin Morteng önümleri

  Morteng önümleri ...

  Morteng Slip halka ulgamy we sim we kabel enjamlary üçin

  Customöriteleşdirilen önümleri we hyzmatlary berip bileris.Dünýädäki kabel enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda tejribeli inersenerler we dizaýn toparymyz bar, olar dünýä marka öndürijileriniň önümleriň we bölekleriň talaplaryny kanagatlandyrmagy üçin bütin ýyl.Önümlerimiz müşderiler tarapyndan biragyzdan ykrar edildi we önümlerimiz halkara sertifikatyndan geçdi.

BIZ hakda

Morteng, Hytaýyň ykdysady merkezi bolan Şanhaý şäherinde ýerleşýär.Morteng toparynyň maşgala bölümleri, Morteng International, Morteng demir ýoly;Morteng Akylly önümçilik, Morteng operasiýasy we tehniki hyzmat, Morteng maýa goýumlary, Morteng programmasy we ş.m.2022-nji ýyla çenli toparda her gün 350-den gowrak işgär işleýär, 20% kärdeşi R&D hyzmatynda.

Hünärli satyjylar üçin

 • hyzmatdaş hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (8)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (9)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (10)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (11)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (12)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (14)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (15)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (17)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (18)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (21)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (22)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (20)
 • hyzmatdaş-hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş-hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş hyzmatdaş (13)
 • hyzmatdaş-hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş-hyzmatdaş (5)