Senagat ýokary hilli uglerod bilen aragatnaşyk

Gysga düşündiriş:

Önümçilikr:Morteng

Ölçegi:85X120X12mm

Part belgisi:MTG850120-071

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Applikation: Lukman hekim


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MTG850120-071-2
MTG850120-071-3
MTG850120-071-4

Uglerod çotgalarynyň esasy ölçegleri we aýratynlyklary

Uglerod çotgasynyň belgisi

A

B

C

D

MTG850120-071

85

120

12

2-R10

Biz bilen habarlaşyň

“Morteng International Limited Co., Ltd.”

.339 Zhong Bai Rd;201805 Şanhaý, Hytaý

Habarlaşmagyň ady: Tiffany aýdymy

E-poçta:tiffany.song@morteng.com

Telefon: + 86-21-69173550 ext 816

Jübi telefony: +86 18918578847

Uglerod slaýdy näme

Uglerod slaýdynyň iň gowy öz-özüni ýaglaýan we sürtülme azaldýan häsiýeti bar.Kontakt simleriniň könelmegi, süýşürilende kiçijik elektromagnit ses we ýokary temperatura garşylyk.Uglerodyň arasynda kebşirleýiş hadysasyny ýüze çykarmak kyn

slaýd we aragatnaşyk simleri.mis sim bilen sürtülýän uglerod süýşende simiň uglerod gatlagyny emele getirer, bu simiň sürtülme ýagdaýyny ep-esli gowulandyrar.

Majorhli esasy OEM-ler tarapyndan tassyklanan we sim pudagy üçin hereketlendirijilerde, generatorlarda we enjamlarda giňden ulanylýan uglerod çotgalary: halka halkalary, baglaýjy maşynlar, anneler we ş.m.

Kyn şertlerde çotganyň ajaýyp öndürijiligini üpjün etmek üçin döredilen çotgalar

Statiki we aýlanýan bölekleriň arasynda güýç we signal geçirmek üçin signal we güýç geçiriş ulgamlary SPTS

Hyzmat we hyzmat

Müşderiler üçin tehniki hyzmat we okuw hyzmatlaryny edýäris.

Bejeriş gurallarymyz optimal hyzmat etmek üçin işlenip düzüldi we işlenip düzüldi

Hyzmat hünärmenlerimiz, ähli aýlaw maşynlary üçin ýerinde anyklaýyş we ýerinde tehniki hyzmat edýärler

“Stagelec” we “Extelec” okuw programmalarymyz tehniki işgärlere işleýän maşynlary we öndürijiligi barada iş bilimlerini ösdürmäge kömek edýär

Elektrik güýji çözgütleri

Häzirki zaman sim we kabel pudaklary işçileriň we enjamlaryň howpsuzlygy bilen has köp gyzyklanýar, iň amatly netijelilige ýetýär we mümkin boldugyça iş wagtyndan gaça durýar.

Möhüm ýükleri goramak we aktiwleri dolandyrmak hem esasy meselelerdir.Mortengiň hemmesi bar - aşa goragdan başlap, goragdan, sowadyşdan we özara baglanyşyk çözgütlerinden başlap - Prosess senagaty bazaryndaky oýunçylaryň elektrik paýlanyşynda ýa-da elektrik öwrülişinde isleglerini kanagatlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň