Slip Ring OEM öndüriji Hytaý

Gysga düşündiriş:

Material: Bürünç

Ölçegi: Düzülip bilner

Arza: Umumy senagat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik düşündiriş

Galyp görnüşi - haýal we orta tizlik, 30 amper çenli elektrik geçirijisi we ähli görnüşleriň signal berişleri üçin amatly.Güýçli ýokary tizlikli galypdan ýasalan süýşüriji halka gurnamalarynyň bir topary hökmünde işlenip düzülen, şeýle hem köp haýal we orta tizlikli programmalara karz berýär.

Goýmalar aşakdakylary öz içine alýar: Alternatorlar, Slip Ring Motors, quygylygy üýtgedijiler, Kabel rulon deprekleri, Kabel gysgyç maşynlary, Rotary displeý yşyklandyryş, Elektro-Magnit gysgyçlar, ýel generatorlary, gaplaýyş maşynlary, aýlaw kebşirleýiş maşynlary, dynç alyş gezelençleri we güýç we signal geçiriş paketleri.

Süýşýän halka ulgamynyň esasy ölçeglerine syn

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA06010080

30130

Ø60

120.5

10-6.5

11-2.5

Ø80

8

62.5

 

Mehaniki maglumatlar

 

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Iş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

450V

Dinamiki deňagramlylyk derejesi

G2.5

Bahalandyrylan tok

Arza laýyklykda

Iş şertleri

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min

Poslama derejesi

C3 、 C4

Signal kabel birikmesi

Adatça yzygiderli ýapylýar

Süýüm halkasy

Önümiň esasy aýratynlyklary

Senagat hereketlendirijisi üçin poslamaýan polatdan ýasalan halka

Daşarky diametri kiçi, çyzykly tizlik we uzak hyzmat ömri.

Ulanyjynyň isleglerine görä düzülip bilner

Önümleriň dürlüligi, dürli iş şertlerinde ulanylyp bilner.

Şahadatnama

Morteng 1998-nji ýylda döredileninden bäri, öz önümlerimizi öwrenmek we ösüş mümkinçiliklerimizi, önümiň hilini ýokarlandyrmak, ýokary hilli hyzmat hödürlemek bilen meşgullanýarys.Biziň berk ynamymyz we tutanýerli tagallalarymyz sebäpli köp kär şahadatnamalaryny we müşderileriň ynamyny aldyk.

Morteng halkara şahadatnamalaryna eýe:

ISO9001-2018

ISO45001-2018

ISO14001-2015

Şahadatnama
Şahadatnama2
Şahadatnama3
Şahadatnama4

Sorag-jogap

S: Morteng haýsy ýagdaýda çözgüt berip biler?

J: Morteng süýşüriji halkalar aşakdaky ýagdaý üçin amatly:
Müşderä süýşmek halkasy gerek (Öň süýşürmek halkasyny ulanmaň) --- Morteng topary giriş gurnama maglumatlaryna görä gözden geçirmäge we dizaýn etmäge kömek edip biler
Müşderiniň häzirki süýşmek halkasynda näsazlyk bar --- Meseläniň nämedigini Morteng toparyna habar bermegiňizi haýyş edýäris, Morteng täze çözgüt tapyp biler
Müşderiniň eýýäm durnukly üpjün edijisi bar, has gowy bahany we gurşun wagtyny gözläň --- Haýsy süýşüriji halkany ulanýandygyňyzy we haýsy gurşun wagtyna ýa-da baha derejesine garaşýandygyňyzy Morteng-a habar bermegiňizi haýyş edýäris, Morteng size laýyk çözgüt hödürlär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň