Elektrikli hereketlendiriji üçin uglerod çotgasy

Gysga düşündiriş:

Material:Mis / poslamaýan polat

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:12.8 X 22.3

Bölüm belgisi:MTS200320X016

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

H

L

5X20

5

20

13

15

12.7

10X16

10

16

6.5

20

25

10X25

10

25

6.5

20

25

12X16

12

16

8.5

22

30

12.5X25

12.5

25

6.5

20

25

16X25

16

25

6.5

20

25/32

16X32

16

32

9 / 6.5 / 8.5 / 11.5

28/22/20/23

38/25/30

20X25

20

25

6.4

20

25

20X32

20

32

6.5 / 8.5

22/28

25 / 38..4

20X40

20

40

7

40.5

50

25X32

25

32

6.5 / 7 / 8.5

22 / 26.6 / 45

25/44/25

32X40

32

40

11

36.8 / 39

39/35

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Häzirki we geljekki motor we generator talaplaryňyzy goldamak üçin giň önüm assortimentimiz bar:

Goragly diapazonda meşhur aktýor bedenine, hemişelik bahara çenli dürli süýümli ýüzük programmalary üçin 'F seriýasy', 'H seriýasy', 'R seriýasy', 'S seriýasy', 'X seriýasy', 'Z seriýasy' görnüşli eýeler bar. güýç.Çotga saklaýjy önümleriň bu giň görnüşi bilen birlikde, dürli görnüşli uglerod çotgalaryny we süýşýän halka gurnamalaryny hem hödürleýäris.

Specialörite programmalar üçin öndürilen çotga eýeleri wind ýel täzelenip bilýän energiýa, sement, ösümlik, gidrawlik we ş.m.

Islegleriňize garamazdan, ineredenerli çözgüt hödürlemek üçin siziň bilen ýakyndan işleşeris.

Çotga eýelerimiz hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň