Süýüm halkasy üçin uglerod çotgasy saklaýjy

Gysga düşündiriş:

Material:Mis / poslamaýan polat

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:12.5 X 25

Bölüm belgisi:MTS125250R102

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Umumy senagat üçin çotga eýesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.

2.Kast kremniniň bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.

3. Bahar durnukly uglerod çotgasyny ulanyp, görnüşi ýönekeý.

Tehniki spesifikasiýa parametrleri

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

D

H

R

M

5X10

5

10

12

20 ~ 45

20 ~ 500

4

8X20

8

20

16

20 ~ 45

30 ~ 500

6/8

10X25

10

25

12/16/20

20 ~ 45

30 ~ 500

6

12.5X25

12.5

25

25

20 ~ 45

30 ~ 500

6/8

12.5X32

12.5

32

16/20

20 ~ 45

80 ~ 500

8

16X32

16

32

25

20 ~ 45

80 ~ 500

10

20X32

20

32

25

20 ~ 45

80 ~ 500

10

25X32

25

32

25

20 ~ 45

80 ~ 500

10

20X40

20

40

25

20 ~ 45

80 ~ 500

10

Saklaýjy R seriýasy (2)
Saklaýjy R seriýasy (3)
Saklaýjy R seriýasy (1)

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Esasy artykmaçlyklary:

Çotga eýesiniň önümçiligi we amaly tejribesi

Ösen gözleg we ösüş we dizaýn mümkinçilikleri

Tehniki we amaly goldaw topary, müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülen dürli çylşyrymly iş gurşawyna uýgunlaşýar

Has gowy we umumy çözgüt

Morteng çotga eýeleriniň giň toplumyny hödürleýär - islegiňize bagly.

Çotganyň eýesiniň wezipesi uglerod çotgalaryny dogry ýagdaýda düzeltmekdir.Dürli we anyk talaplary kanagatlandyrmak üçin öndürip biljek dürli görnüşli eýelerimiz bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň