Windel öndüriji ýyldyrym çotgasy eýesi Hytaý

Gysga düşündiriş:

Baha:H005D

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:25 × 32 mm

Bölüm belgisi:MTJ250320H005D

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Ningyldyrym çotgasynyň eýesi Turbina generatory


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çotga saklaýjynyň material derejesi: ZCuZn16Si4

《GBT 1176-2013 Mis we mis erginleri guýuň》

Jübi ululygy

A

B

C

H

L

25X32

32

25

13

15

12.7

H005D Jikme-jik çyzgylar

Standart däl özleşdirmek islege bagly

Materiallar we ölçegler düzülip bilner we adaty çotga eýeleriniň açylyş möhleti 45 gün, taýýar önümi gaýtadan işlemek we eltip bermek üçin jemi iki aý gerek.

Önümiň aýratyn ölçegleri, funksiýalary, kanallary we baglanyşykly parametrleri iki tarap tarapyndan gol çekilen we möhürlenen çyzgylara tabyn bolmaly.Aboveokarda agzalan parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilse, Kompaniýa soňky düşündiriş hukugyny özünde saklaýar.

Mortenghalkara ÇäkliCo., Ltd. uglerod çotgalary, süýşýän halkalar, elektrik çotgalary, kollektor halkalary, çotgalar, çotgalar, hemişelik basyş çeşmeleri we ş.m. ýaly elektromehaniki esbaplary öndürmäge ünsi jemleýär "Biziň bilen habarlaş" sütünimize giriň we alyp bilersiňiz islendik wagtKompaniýanyň satuw hyzmat topary hünärmen we jogap bermäge höwesli.

Uglerod çotgalary, çotgalar we kollektor halkalary üçin ygtybarly hyzmat hyzmatdaşy "

Morteng Maglumat Tehnologiýa Co., Ltd., Şanhaýyň gülläp ösýän halkara paýtagty Jiading New City-iň ýokary tehnologiýaly akylly köpçülikleýin önümçilik seýilgähinde ýerleşýär.Önümçilige ünsi jemläň: uglerod çotgalary, süýşýän halkalar, çotgalar, kollektor halkalary, çotgalar, çotgalar, yzygiderli basyş çeşmeleri we beýleki elektromehaniki esbaplar pudagy, on ýyldan gowrak wagt bäri ýel energiýasy öndürýän önümler, motor bölümleri, demir ýol ulaglary, awtomatlaşdyryş enjamlary, kagyz öndürmek, kömür känleri, metallurgiýa, elektrik gurallary, awtoulaglar we beýleki pudaklar.

Önümler bäş seriýa, müňe golaý model we spesifikasiýa bölünýär.Ajaýyp tehnologiýa, ösen tehnologiýa, ýokary hilli, doly görnüşler, ýeterlik inwentar, çalt üpjünçilik, hünär we netijeli hyzmat bilen, uglerod çotgalary we çotga saklaýan elektromehaniki esbaplar müşderileri üçin ygtybarly ýokary hilli ýeňiji hyzmatdaş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň