“Vestas” toprak çotgasy eýesi 753347

Gysga düşündiriş:

Baha:753347

Önümçilikr:Morteng

Ölçegi:24x47.5mm

Part belgisi:753347

Gelip çykan ýeri:C.hina

Applikation: VestasZemin çotgasy

Amatly gurnama we ygtybarly gurluş.Silikon bürünç materialy, ygtybarly öndürijilik.Uglerod çotgasyny, ýönekeý görnüşini düzeltmek üçin bahary ulanmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Kompozisiýa

753347

Bolt

Kap

Çotga saklaýjy

Nut

Uglerod çotgasy

753347 Jikme-jik çyzgylar

Janköýer işleýän wagty, magnit zynjyrynyň deňagramsyz magnit meýdany sebäpli, aýlanýan mil bilen kesişýän aýlanýan magnit akymy bar;haçan-da rotor sargysynyň ýer ýalňyşlygy ýüze çyksa, ýer toguny dörediler we generator şaftynyň aşa köp tok generatoryň içki we daşyna aňsatlyk bilen getirer.Washuwulýan tagtanyň nagyşlary, gulplamak we aýlawda tegelek ýaly meseleler bar.Çynlakaý ykdysady ýitgilere sebäp boljak generatory çalyşmaly.Şonuň üçin ýel turbinaly generatorlar üçin toprak enjamyna gyssagly zerurlyk bar.Bu çotga gutusy “Vestas” -dan ýasalan toprak çotgasydyr.Çotganyň gutusy ýokardaky suratda görkezilişi ýaly we 5 bölege bölünýär, 1. Bolt, 2. Çotga gapagy, 3. Çotga gutusy, 4. Nut, 5, Uglerod çotgasynyň düzümi.Bu çotga gutusy iki sany hoz bilen berkitme plastinkasyna berkidildi, şonuň üçin uglerod çotgasy we esasy şahta birleşip, tok toprak toguny çykarmagyň ýoluny emele getirer!Bu çotga gutusy tygşytly H62 materialyny ulanýar, H62 gowy mehaniki häsiýetlere, yssy ýagdaýdaky plastisitlere gowy, gowy işleýiş, poslama garşylyk.

Görkezilişi ýaly, ýygnalan 753347.

Umumy soraglar

1. Şereketiňiz haýsy şahadatnamany berdi?
Şereketimiz ISO90001, CE şahadatnamasy, laboratoriýa CNAS şahadatnamasyndan geçdi.

2. Önümleriňiz daşky gurşawy goramak boýunça haýsy görkezijilerden geçdi?
Biziň kompaniýamyz RoHS şahadatnamasyny, ISO14001 şahadatnamasyny, ISO45001 şahadatnamasyny berdi

3. Önümleriňizde haýsy patentler we intellektual eýeçilik hukugy bar?
Biziň kompaniýamyz 20 ýyldan gowrak wagt bäri uglerod çotgasy pudagy bilen meşgullanýar we uglerod çotgasynyň dizaýnynda we peýdaly model patentlerinde baý tejribe toplady.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň