Güýçli aýlaw halkasy - Süýşük halkasy

Gysga düşündiriş:

Material:Poslamaýan polat / Bürünç

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:239 X 79 X 252

Bölüm belgisi:MTA07904155

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:“Gamesa” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýşýän halka ulgamynyň umumy ölçegleri

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA07904155

Ø239

Ø79

252

4-30

3-25

Ø80

10

43.5

Süýşük halka oýunlary (2)

Mehaniki maglumatlar

 

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

2000V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G6.3

Häzirki baha

Ulanyjy bilen gabat geldi

Işleýiş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min çenli synag

Poslama garşy synp

C3 、 C4

Signal birikdiriş tertibi

Adatça ýapyk, seriýa baglanyşygy

Süýşük halka oýunlary (3)
Süýşük halka oýunlary (1)

1. Süýşýän halkanyň kiçi daşky diametri, pes çyzykly tizlik we uzak ömri.

2. Ulanyjynyň isleglerine görä, güýçli saýlama bilen deňeşdirilip bilner.

3. Önümleriň dürlüligi, dürli ulanyş gurşawyna ulanylyp bilner.

Standart däl özleşdirme opsiýalary

Poslamaýan polat-bürünç41

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Tejribeli tehniki inersenerlerimiz size çözgüt berip bilerler

Uly önümçilik ussahanasy

Morteng Şanhaýda döredildi we ösdürildi.Işewürligiň yzygiderli giňelmegi we önümçilige bolan islegiň kem-kemden ýokarlanmagy bilen Hefei önümçilik bazasy çykdy.

“Morteng Hefei” önümçilik bazasynda takmynan 60,000 inedördül metr meýdany tutýarys.Lazer nagyşlaryny, CNC möhürlemesini, süýşüriji halkalary ýygnamagy, polat we pürkmegi, enjamlary synagdan geçirmegi we önümçiligiň hilini ygtybarly üpjün etmek üçin uglerod çotgalarynyň we süýüm halkalarynyň häzirki zaman akylly önümçilik liniýalary bar. .

Morteng, müşderilere has gowy we iň gowy hyzmat etmegi, müşderilere öňdebaryjy materiallary we aýlaw geçiriş tehnologiýasynyň ähli çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär.Morteng dünýäde ýaşyl energiýanyň durnukly ösüşini dowam etdirmek üçin kärhana wezipesi hökmünde “çäksiz mümkinçilikleri, has gymmaty” alýar.

Poslamaýan polat bürünç5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň