Kuwwatly aýlaw halkasy - Süýüm halkasy Indar

Gysga düşündiriş:

Material:Poslamaýan polat / Bürünç

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:330 X 160 X 455

Bölüm belgisi:MTA15903708

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Indar üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýşýän halka ulgamynyň umumy ölçegleri

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA15903708

30330

60160

455

3-110

Ø159

2-35

14

83.8

Aýlaw halkasy Indar (1)

Mehaniki maglumatlar

 

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

2000V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G6.3

Häzirki baha

Ulanyjy bilen gabat geldi

Işleýiş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min çenli synag

Poslama garşy synp

C3 、 C4

Signal birikdiriş tertibi

Adatça ýapyk, seriýa baglanyşygy

Aýlaw halkasy Indar (3)

1. Süýşýän halkanyň kiçi daşky diametri, pes çyzykly tizlik we uzak ömri.

2. Ulanyjynyň isleglerine görä, güýçli saýlama bilen deňeşdirilip bilner.

3. Önümleriň dürlüligi, dürli ulanyş gurşawyna ulanylyp bilner.

Standart däl özleşdirme opsiýalary

Aýlaw halkasy Indar (4)

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Tejribeli tehniki inersenerlerimiz size çözgüt berip bilerler

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

“Morteng International Limited” kompaniýasy 30 ýyl bäri uglerod çotgasy, çotga saklaýjy we süýşüriji halka ýygnaýjydyr.Morteng merkezi Şanhaýda, Hefeýdäki önümçilik bazasy, 300-den gowrak işgäri we 75000 inedördül metr zawod meýdany bar.

Generator öndürmek üçin umumy in engineeringenerçilik çözgütlerini taýýarlaýarys, dizaýn edýäris we öndürýäris;hyzmat kompaniýalary, paýlaýjylar we global OEM-ler.Müşderimize bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, çalt gurşun wagty önümi berýäris.Kömürturşy çotgalaryň, çotgalaryň saklaýjylarynyň we aýlaw halkalarynyň uly içerki paýyny tutýarys.

Önümlerimiz Hytaýyň otuzdan gowrak welaýatyna iberilýär.Şeýle hem daşary ýurtlarda 50-den gowrak ýurda eksport edilýän önümlerimiz bar.Morteng dünýä belli markalar we müşderiler üçin OEM hyzmatlaryny hem hödürleýär.

Kuwwatly aýlaw halkasy —— Süýşýän halka Indar4
Kuwwatly aýlaw halkasy —— Süýüm halkasy Indar5
bfe2df89
4028e8b6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň