Windel turbinaly generator Slip halkasy Suzlon

Gysga düşündiriş:

Material:Poslamaýan polat

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:239 X 79 X 252

Bölüm belgisi:MTA11903412

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Suzlon üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýşük halkanyň esasy ölçegi

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA11903412

2020

Ø119

423

3-60

2-45

2020

 

 

Mehaniki maglumatlar

 

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

2000V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G6.3

Häzirki baha

Ulanyjy bilen gabat geldi

Işleýiş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min çenli synag

Poslama garşy synp

C3 、 C4

Signal birikdiriş tertibi

Adatça ýapyk, seriýa baglanyşygy

1. Süýşýän halkanyň kiçi daşky diametri, pes çyzykly tizlik we uzak ömri.

2. Ulanyjynyň isleglerine görä, güýçli saýlama bilen deňeşdirilip bilner

3. Önümleriň dürlüligi, dürli ulanyş gurşawyna ulanylyp bilner.

Standart däl özleşdirme opsiýalary

Aýlaw halkasy Indar (4)

Önüm okuwy

Morteng, müşderimize iň gowy hyzmat bermäge borçlanýar.Tehniki inersenerlerimiz müşderilere ýörite okuw programmalary bilen üpjün ederler we aýlanyş tehnologiýasy üçin ösen materiallar we doly çözgütler bilen üpjün etmek ýaly onlaýn we awtonom müşderiler üçin yzygiderli okuw geçirerler.Müşderilere dürli önümleriň öndürijiligi bilen tanyşdyryp bileris we gysga wagtyň içinde önümi dogry ulanmak, abatlamak we bejermek usullaryny özleşdirip bileris.

Önümiň tehniki spesifikasiýasy4

Hyzmat we hyzmat

Uglerod çotgasynyň uzynlygyny, kollektor halkasynyň ýüzüni, çotganyň tutawajyny arassalamak, barmak basýan güýç, arassa kollektor halka kamerasy we süzgüç

Morteng awtoulag öndürijileri bilen ýakyndan aragatnaşyk saklaýar we gözleg işlerine gatnaşýar.Professional tehniki maslahat beriş we umumy çözgütler, şeýle hem tutuş maşyn zawodyna, ýel fermasyna we bazardan soň ýel energiýasyna tehniki hyzmat we tehniki öwrülişik bermek

Hyzmat we hyzmat

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň