Windeliň güýji süýşmek halkasy - Vestalar üçin 2.2 MWt

Gysga düşündiriş:

Material:Bürünç

Öndüriji:Morteng

Bölüm belgisi:MTA10003567-01

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:“Vestas” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň esasy ölçegi

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA10003567-01

80180

Ø99

333.5

3-37

2-23

Ø101

 

 

Mehaniki maglumatlar

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

2000V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G6.3

Häzirki baha

Ulanyjy bilen gabat geldi

Işleýiş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min çenli synag

Poslama garşy synp

C3 、 C4

Signal birikdiriş tertibi

Adatça ýapyk, seriýa baglanyşygy

Süýşmek halkasy Vestas 2.2

1. Süýşýän halkanyň kiçi daşky diametri, pes çyzykly tizlik we uzak ömri.

2. Ulanyjynyň isleglerine görä, güýçli saýlama bilen deňeşdirilip bilner.

3. Önümleriň dürli görnüşi, dürli ulanyş gurşawynda ulanylyp bilner.

Standart däl özleşdirme opsiýalary

Süýüm halka Vestas V52 (3)

Müşderi barlagy

Windeliň güýji süýşmek halkasy —— Süýşýän halka Vestas2

Köp ýyllaryň dowamynda Hytaýdan we daşary ýurtlardan gelen köp müşderi, önümçilik mümkinçiliklerimizi barlamak we taslamanyň ýagdaýyny habarlaşmak üçin kompaniýamyza baryp görýärler.Köplenç müşderileriň standartlaryna we talaplaryna ajaýyp ýetýäris.Olarda kanagat we önüm bar, tanalýarys we ynanýarys.“Win-win” şygarymyzyň gidişi ýaly.

Morteng dizaýn, gözleg we satuw bölümleri, önümleri uglerod çotgalaryna, grafit önümlerine, çotga saklaýjylara, aýlaw halkasyna, ýel energiýasy, elektrik stansiýasy, gidro, demir ýol, howa, gämi, lukmançylyk maşynlary, dokma, kabel önümlerine gönükdirdi. Maşynlar, polat zawody, magdan, gurluşyk maşynlary, rezin senagaty;Müşderileri Hytaýa içerki we dünýä derejesinde eltip bermek.“Morteng” ýaňy-ýakynda “Morteng Lokomotiw”, “Morteng International”, “Morteng” önümçilik merkezi, “Morteng Service”, “Morteng Investment”, “Morteng APP” we ş.m. gyz kompaniýalary bilen öz toparyny döretdi.

“Morteng” topary tehniki bilimli, 20% kärdeşleri we 50% kärdeşleri tehniki hünärmenlerdir.Morteng, şanhaý ýokary tehnologiýaly kärhana we amaly taýdan 30-dan gowrak nagyş eýesi bilen sylag.

Önüm aralygy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň