Windeliň güýji süýşýän halkasy - Süýşýän halka westalary

Gysga düşündiriş:

Material: Bürünç

Önümçilikr: Morteng

Part belgisi: MTA11903412

Gelip çykan ýeri: China

Applikation: “Vestas” üçin ýel täzelenip bilýän süýşmek halkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Süýşýän halka ulgamynyň esasy ölçeglerine syn

 

A

B

C

D

E

F

G

H

MTA08003534

Ø154

Ø80

165

3-20

4-16

Ø82

 

 
Süýüm halka Vestas V52 (1)

Mehaniki maglumatlar

 

Elektrik maglumatlary

Parametr

Gymmatlyk

Parametr

Gymmatlyk

Tizlik aralygy

1000-2050rpm

Kuwwat

/

Işleýiş temperaturasy

-40 ℃ ~ + 125 ℃

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

2000V

Dinamiki deňagramlylyk synpy

G6.3

Häzirki baha

Ulanyjy bilen gabat geldi

Işleýiş gurşawy

Deňiz bazasy, düzlük, platon

Salam küýze synagy

10KV / 1min çenli synag

Poslama garşy synp

C3 、 C4

Signal birikdiriş tertibi

Adatça ýapyk, seriýa baglanyşygy

1. Süýşýän halkanyň kiçi daşky diametri, pes çyzykly tizlik we uzak ömri.

2. Ulanyjynyň isleglerine görä, güýçli saýlama bilen deňeşdirilip bilner.

3. Önümleriň dürlüligi, dürli ulanyş gurşawyna ulanylyp bilner.

Standart däl özleşdirme opsiýalary

Süýüm halka Vestas V52 (3)

Bejeriş:

Süýşýän halka ulgamy generatoryň ýüregidir we dogry saklanmasa, bize garaşylmadyk ýitgiler getirer:

Bejeriş işine gaty az üns bermek

Uglerod çotgalaryny garyşyk ulanmak hadysasy

Yzygiderli basyş çeşmeleri hem sarp edilýär

Bölekleri hünärsiz çalyşmak

Kwalifikasiýa böleklerini çalyşmak

“Morteng” 360 hyzmatyny hödürleýär, bütin ömrüň dowamynda ähli taraplaýyn çözgütler

Müşderi barlagy

Windeliň güýji süýşmek halkasy —— Süýşýän halka Vestas2

Köp ýyllaryň dowamynda Hytaýdan we daşary ýurtlardan gelen köp müşderi, önümçilik mümkinçiliklerimizi barlamak we taslamanyň ýagdaýyny habarlaşmak üçin kompaniýamyza baryp görýärler.Köplenç müşderileriň standartlaryna we talaplaryna ajaýyp ýetýäris.Olarda kanagat we önüm bar, tanalýarys we ynanýarys.“Win-win” şygarymyzyň gidişi ýaly.

Üstünlikli müşderiler

Birnäçe ýyl bäri köp sanly halkara birinji derejeli motor ýa-da Generator kompaniýasy bilen işleýäris.Dürli ugurda müşderiniň razylygyny aldyk.Morteng zawodyna baryp görmek we gözegçilik etmek üçin köp müşderi bar.Sapary wagtynda önümimizi, hilimizi, meýilnamamyzy, dizaýnymyzy we gözlegimizi gözden geçirýärler.Önümçilik meýdançasy we kompaniýa ulgamy.Bir söz bilen aýdylanda, Morteng-iň Hytaý öndürijisi hökmünde, ýöne dürli halkara standartlaryna laýyk bolup biljekdigine geň galýarlar.

Windeliň güýji süýşmek halkasy —— Süýşýän halka Vestas4
Windeliň güýji süýşmek halkasy —— Süýşýän halka Vestas3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň