Windel güýji ýerüsti uglerod çotgalary satylýar

Gysga düşündiriş:

Baha:CA70

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:21X18X80mm

Bölüm belgisi:MDT02-C180210-028

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga

Turbina modeli:Vestas V80 2MW-MK0-6


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Vestas CA70-18 (1)

“Vestas V80” uglerod çotgasy 753865

Morteng çotgalar üçin öňdebaryjy çotgalardyr.

Kümüş-grafit çotgasy, häzirki geçirişleri, az ýitgileri we gaty pes sürtülmäni üpjün etmek üçin aňsatlyk bilen patina döredýär.Kümüş grafit materiallary mis grafit materiallaryndan has geçirijidir we kümüş oksidden emele gelen oksid filminiň garşylygy pesdir.Kümüş grafit pes woltly tok signallaryny öçürmezden hem geçirip biler.Bu çotga bazardaky elektrik geçiriji çotgalaryň arasynda iň pes eşik derejesini görkezýär we elmydama kynçylyksyz.Metal grafit gaty pes sürtülme koeffisiýenti we kontakt basyşynyň peselmegi bilen ýokary we örän ýokary dykyzlykly materialdyr, şonuň üçin gaty pes ýitgiler bilen ýokary tok geçirişinde ulanylyp bilner.Generatoryň işleýşini gowulandyrmak we ygtybarly we täsirli ýel turbinaly işini döretmek üçin döredildi.

Turbinaly model: Vestas V80 2MW

OEM salgylanmasy: Vestas 753865

Eltip bermek

Daşary söwda transport kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar we import we eksport ýükleri üçin transport hyzmatlaryny berip bileris.Esasy aýratynlyklary uzak transport aralygy we giň aragatnaşyk meýdanydyr.Esasy wezipe, daşary söwda işleriniň we degişli halkara transport konwensiýalarynyň, şertnamalarynyň we düzgünleriniň talaplaryna laýyklykda we "howpsuzlyk, tizlik, takyklyk, ykdysadyýet we amatlylyk" ýörelgelerine laýyklykda amatly ulag serişdelerini saýlamak we ulanmak. iň gowy sosial-ykdysady peýdalary gazanmak üçin sargyt.Şonuň üçin transport usullarymyz diwersifikasiýa edilýär, transport usullary birleşdirilýär, transport guramalary intermodal zed, saklamak we daşamak birleşdirilýär.

Daşary söwda eksport resminamalary barada,we, adatça, müşderiniň talaplaryna laýyklykda, degişli resminamalary toplum hökmünde üpjün etmek, gaýtadan satmak we tölemek üçin daşarky söwda resminamalarynyň doly toplumyny üpjün edýäris, yzygiderli resminamalara ýeteris.

Vestas CA70-18 (3)
Vestas CA70-18 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň