Vestas esasy güýç çotgasy MK8 / MK10 CTG5-18 * 42 * 85

Gysga düşündiriş:

Baha:CTG5

Öndüriji:Morteng

Ölçegi:18X42X85mm

Bölüm belgisi:MDT07-C180420-080

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Arza:Windel energiýasy generatory üçin esasy çotga


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Vestas CTG5-18X42X85 (3)
Vestas CTG5-18X42X85 (1)
Vestas CTG5-18X42X85 (2)

Sorag-jogap

1. Uglerod çotgasyny nädip suratlandyrmaly?
Car Kömür çotgasyna ýazylan bölek belgisi ýa-da marka belgisi
Ap Şekil we esasy ölçegler
Atch Goşulmagyň görnüşi ýa-da düzediş usuly
ApplAplik saýty we motor parametrleri

2. Çotga uçgun bar bolsa näme etmeli?
OmKommutator deformasiýa Gaýtadan sazlamak üçin berkidiji nurbatlary gowşadyň
OpperKopper tikenli ýa-da ýiti gyralary Gaýtadan kamera
Us Çotga basyşy gaty az Bahar basyşyny sazlaň ýa-da çalşyň
Too Artykmaç basyşy basyň Bahar basyşyny sazlaň ýa-da çalşyň
IngSingle çotgasynyň basyş deňsizligi Dürli uglerod çotgalaryny çalyşmak

3. Çotga köýnegi çalt bolanda näme etmeli?
OmKommutator hapa Arassa kommutator
OpperKopper tikenli ýa-da ýiti gyralary Gaýtadan kamera
Oük oksid filmini döretmek üçin gaty az, ýüküň ýa-da minus sany çotganyň mukdaryny gowulandyryň
Work Iş gurşawy gaty gurak ýa-da çygly Iş gurşawyny gowulaşdyryň ýa-da çotgany çalyşyň

Morteng barlaghanasy

“Morteng International” synag merkezi 2012-nji ýylda döredildi, meýdany 800 inedördül metr, synag merkeziniň kuwwaty: fizika barlaghanasy, daşky gurşaw synagy, uglerod çotgasy geýim laboratoriýasy, mehaniki barlaghana, CMM barlag laboratoriýasy;süýşmek halkasynyň işleýiş möhleti HALT synag platformasy, süýşmek halkasynyň iş kuwwaty we aragatnaşyk funksiýasy laboratoriýasy, ýokary tok giriş we süýşüriji halka simulýasiýa kamerasy laboratoriýasy, howanyň simulýasiýa synag laboratoriýasy.

Morteng laboratoriýasy Hytaýyň Milli akkreditasiýa gullugynyň laýyklygy bahalandyrmak gullugynyň (CNAS) barlagyndan üstünlikli geçdi we laboratoriýa akkreditasiýa şahadatnamasyny aldy.CNAS kepilnamasy, Morteng Laboratories-iň hil dolandyryş ulgamynyň halkara ülňülerine doly laýyk gelýändigini we öňdebaryjy synag tehnologiýa mümkinçilikleriniň gazanylandygyny görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň