Windel güýji toprakly uglerod çotgalary

Gysga düşündiriş:

Baha:CTG5

Önümçilikr:Morteng

Ölçegi:10x16x96 mm

Part belgisi:MDK01-C100160-100

Gelip çykan ýeri:Hytaý

Applikation: Zeminli uglerod çotgasy ýel energiýasy generatory

TheCTG5 uglerod çotgasy, import edilýän ýokary derejeli materialdyr.Şankyň C40Z3 materialyna meňzeýär.Sement zawodlarynda, lokomotiwlerde, kabel enjamlarynda we beýleki hereketlendirijilerde giňden ulanylýar.Içerki bazar paýy birinji, müşderiniň abraýy gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Baha

Çydamlylyk (μ Ωm)

Buik dykyzlygy

g / cm3

Transvers

Güýç

Mpa

Rokwell B.

Adaty

Häzirki dykyzlyk

A / cm2

Tizlik M / S.

CTG5

0.3

4.31

30

90

25

30

Vestas topragy 10x16x97-MDK01-C100160-100 (3)

Uglerod çotgasy

Baha

A

B

C

D

E

MDK01-C100160-100

CTG5

10

16

97

175

6.5

CTG5 Jikme-jik çyzgylar

Vestas topragy 10x16x97-MDK01-C100160-100 (4)
Vestas topragy 10x16x97-MDK01-C100160-100 (2)

Morteng mis we kümüş grafit materiallaryny öz içine alýan dürli uglerod çotgalaryny hödürleýär.Gury we deňizdäki ýel turbinalary üçin sowuk we ýyly howa, pes ýa-da ýokary çyglylyk ýaly aşa şertlerde işlemek üçin öndürildi.

Şahta topragy dürli görnüşli hereketlendirijileriň we generatorlaryň işleýşi wagtynda zerur hereketlerden biridir.Toprak çotgasy podşipnik nokatlarynda ownuk çukurlaryň, çukurlaryň we seriýalaryň döremegine sebäp bolup bilýän tok akymlaryny ýok edýär.Aragatnaşyk nokatlarynda zeper ýeten ýüzler könelmegine we hyzmat möhletiniň azalmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin toprak çotgasy podşipnikleri zeperlerden goraýar we ýel turbinasyny gereksiz iş wagtyndan we gymmat bahaly abatlaýyşdan goraýar.

Morteng çotgalary ösdürmek üçin birnäçe ýel turbinaly OEM, şol sanda Vestas bilen ýakyndan işledi.Her aýratyn çotga, müşderilerimiziň talaplaryna we dürli turbinaly görnüşlerine laýyk gelýär.Mundan başga-da, Morteng uglerod çotgalarynyň hemmesi dürli atmosfera şertlerinde ýokary hilli öndürijiligi görkezmek üçin meýdan synagyndan geçirilýär.Morteng uglerod çotgalary meneklere çydamly, dykylýan süzgüçleri ýok edýär we ýel turbinaly ulanyşyňyzyň ömrüni saklamak üçin tozanyň öňüni alýar.

Zeminli uglerod çotgasy CTG54
Zeminli uglerod çotgasy CTG55

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň